9. Sayı Dergiler Sayılar

Huzeyfe Eryılmaz Yazdı; ” Resulüllah’ın (s.a.v.) En Sadık Yol Arkadaşı: Ebû Bekir (r.a.)

Written by Seferber Dergisi

Mirac’ı ve gaybla ilgili
bütün haberleri hemen
ve tereddütsüz bir
şekilde tasdik ettiği için
bütün Müslümanlar
Sıddîk’i iliştirirler o
güzel ismin ardına.
Sıddîklikle Ebu Bekir
radıyallahu anh bir
bütündür.

Resûl-i Ekrem’den iki veya üç yaş
küçük olan Ebu Kuhafe’nin oğlu
Abdullah. Yani Hz. Ebu Bekir
(r.a.) orta boylu, zayıf yapılı,
seyrek sakallı, keskin bakışlı, gür
saçlı, sarıya çalan beyazlıkta güzel
ve ince yüzlü idi.
Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir.
Tüccardır. Elbise ve kumaş ticare-
tiyle meşgul olmuştur.
Lakaplarından biri Atîk’tir. Re-
sulüllah’ın (s.a.v.) “Sen Allah’ın
cehennemden âzat ettiği kimse-
sin.” iltifatından sonra bu lakapla
çağrılmıştır. Servetini Allah
yolunda harcayıp eski elbiseler
giydiği için Zülhilâl, çok şefkatli
ve merhametli olduğu için Evvâh
lakaplarıyla anılmıştır.
Mirac’ı ve gaybla ilgili bütün
haberleri hemen ve tereddütsüz
bir şekilde tasdik ettiği için bütün
Müslümanlar Sıddîk’i iliştirirler
o güzel ismin ardına. Sıddîklikle
Ebu Bekir radıyallahu anh bir
bütündür.

About the author

Seferber Dergisi

Leave a Comment