9. Sayı Dergiler

Mesut Sezgin Yazdı ; Yanlız Yaşayıp Yanlız Ölen Bir Sahabi : Ebû Zerr Gifâri (r.a.)

Written by Seferber Dergisi

Yalnız yaşayıp yalnız ölen bir
sahabi:
Ebû Zerr Gifâri (radiyallahuanh)
Dünyadan kopuk bu hayat
tarzıyla ilk karşılaşmam, zühd
hayatımın kendimce zirvelerinde
gezindiğim lise son yılımda
Tenbihu’l-Gâfilîn’deki müstakil
bir bölümle olmuştu. O çalkantılı
dönemlerimde onunla tanışmam,
adeta meczupluğuma ‘tüy dikmiş’
ve ben alabildiğine zahirî bir abid
ve o kadar sert bir mizaca bürünmüştüm.
Mütedeyyin insanların bile böyle
dünyevileştiği bir zamanda onu
anlatmak değil de, tabir yerindeyse
ondan sadece ‘dem vurulabileceğinin’
idrakine ise çok sonraları
varmıştım. İşte onun davasından
az da olsa koklamış biri olarak,
şimdi ondan ‘dem’ vuracağım.
Asıl adı Cündeb’tir. İsmi etrafında
çok söz dönen özgür ruhlu bu
sahabi, dönemin yol kesen belalı
kabilesi Gifaroğullarındandır ki
onlar Haram ayları, helal sayarlardı.
Şahsiyeti üzerinde farklı
yorum ve okumalar yapıldığı için
olsa gerek, hakkındaki bilgiler
biraz çelişkilidir.
Müslümanların dördüncü veya
beşincisi olduğu yönünde bilgiler
varsa da, İbn Hibban’ın verdiği
bilgiye göre, ondan önce birçok
kişi iman etmiştir veyahut bu
ifade ‘Gifarlılar arasında’ kaydıyla
geçerlidir.
İri cüsseli olduğu söylense de,
‘zerre’ gibi minyon bir aile olduk

Asıl adı Cündeb’tir.
İsmi etrafında çok
söz dönen özgür
ruhlu bu sahabi,
dönemin yol kesen
belalı kabilesi
Gifaroğullarındandır
ki onlar Haram
ayları, helal
sayarlardı.

About the author

Seferber Dergisi

Leave a Comment