9. Sayı Dergiler Sayılar

Özgür Kavak ile Röportaj: Mustafa Nezihi Pesen ; ” İslam’ı Yaymak İçin Cihada Dört Elle Sarılan En Hayırlı Nesil “

Written by Seferber Dergisi

Efendimizin,
“insanlık tarihinin en
hayırlı nesli” olarak
nitelediği kişiler
onlar. Vahyin ilk
muhatapları, ilk
inananları, tüm
varlarını, mallarını
ve canlarını ortaya
koyup vahyi
üstlenerek yaşayan
ve tüm insanlığa
ulaştıranlar.


Özgür Kavak, yeni nesil aka-
demisyenlerden. İstanbul Şe-
hir Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi’nde öğretim üyesidir.
Cesur, geniş bilgi ve izzet sahibi.
Oryantalistlerin bize yüzyıllardır
dayattıkları görme ve düşünme
biçimini yıkmak üzereler. Seviyo-
ruz bu ilim adamlarımızı. 1978’li.
İzmit İmam-Hatip ve M.Ü.
İlahiyat Fakültesi mezunu. İslam
Hukuku dalındaki yüksek lisans
ve doktora tezleri sırasıyla şöyle:
“Şah Veliyyullah Dihlevî’nin
İctihad Anlayışı” “Reşid Rıza’nın
Fıkıh Düşüncesi Çerçevesindeki
Görüşleri” Çok iyi Arapçasıyla
uzun yıllardır çalıştığı üniver-
sitenin Arapça hazırlık okulu
koordinatörlüğünü yapıyor. İslam
siyaset düşüncesi temel ilgi alan-
larının başında yer alıyor. Klasik
Yayınları’nda başka kitapları da
var.
Sahabînin tarifini yapar mısınız?
Kimdir sahabî?

About the author

Seferber Dergisi

Leave a Comment