Hakkımızda

Seferber; birçok konuyu ihtiva edecek şekilde dikkat çekici, okuyucuyu sıkmayacak akıcılıkta ama sadece boş vakit geçirmek için okunmayacak ciddiyette bir içerikle yola çıkmaktadır. Dolayısıyla içeriğinde kimi zaman güncel, sosyal, siyasi olayların ciddi birer analizi sunulmakla birlikte karikatürler, film analizleri ve seyahat notları gibi keyifle okunacak içeriklerle de okuyucuyu karşılamaktadır. Seferberin her sayısının ilk üçte birlik kısmı belli bir dosya konusu ile başlamaktadır. Dosya konusunda ise bir Müslüman öncünün hayatı ve mücadelesi farklı açılardan konu edilmektedir. Dolayısıyla her sayı, bir Müslüman öncünün hayata bakışını, Müslümanların problemlerine nasıl çözüm aradığını ve tarihin önünü nasıl açtığını okuyucuya sunmaya çalışmaktadır. Derginin her sayısında böylelikle Müslüman öncü ile ilgili yazılar nihayete erdikten sonra derginin diğer üçte ikilik kısmına geçilmektedir. Dosya yazılarının haricinde her sayıda olduğu gibi serbest yazılar ve “Sancaktar” gibi merakla beklenen ve ilgiyle okunan tematik yazılarda Seferberde ki yerini almaya devam etmektedir. Bu kısımda Müslüman âlimlerin, fakihlerin, seyyahların, şairlerin ve daha birçok karakterin tanıtıldığı denemeler, seyahat notları, şiirler ve daha birçok yazı örneklerini okuyucular ilgiyle takip edebilmektedir. Ayrıca Müslümanların tarih şuurunu yansıtmak adına tarihten farklı olaylar ve kişiler birbirleriyle mukayeseli olarak ele alınmaktadır. Seferber, Ümmetin farklı renklerini ve değerlerini anlamak adına Müslüman ülkelerin kültürlerini ve hayata bakışlarını ilgili konular üzerinden okuyucuya aktarmaya çalışmaktadır. Müslümanların siyasal şuuruna katkıda bulunmak amacıyla asrısaadetten bu yana uygulanmış siyasi politikaların ve kararların bugün nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiğine dair ufuk açıcı analizler Seferberin okuyuculara sunduğu konulardan bir başkasıdır. Müslümanların coğrafi ufkunu zenginleştirmek adına birçok Müslüman ülkenin tarihi ve kültürü ele alınmakta ve bunların ülkemizle mukayesesi yapılmaktadır. Seferber, Müslümanların ilmi, kültürel ve sanatsal açıdan özgün bir bakış açısı kazanması amacıyla çeşitli röportajlar, film ve fotoğraf analizleri, karikatürler ve kitap tahlilleri gibi birçok farklı konuda yazılarla da okuyucuların karşısına çıkmaktadır. Müslüman nazariyatını oluşturan kavramlar, tarihi süreklilikleri ile birlikte incelenerek bir kavram bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda tarih içinde çeşitli nedenlerle anlamı değişmiş birçok kavramın asli anlamını öğrenerek Müslüman zihnin inşasına mütevazı bir katkı yapmak amaçlanmaktadır

Seferber, güncel olaylar üzerine de gerektiği kadar eğilerek yaşanan olaylara karşı nasıl tavır takınması noktasında lokomotif rol üstlenmeyi amaçlamaktadır. Böylece insanlığın maruz kaldıkları olaylara batının yönlendirme ve kışkırtmaları üzerinden değil bizzat kararları üzerinden tavır takınmanın yolları aranacaktır.

 

Ne mutlu Sefere çıkanlara ve Seferber olanlara…

Amacımız

Türkiye’nin önemli düşünce adamlarının ve üniversiteli öğrencilerin, Müslümanları ilgilendiren birçok konuda yazılarının yer aldığı Seferber dergisi ile Müslümanların eylem ve düşünce ufkunu yansıtmak amaçlanmaktadır. Bu anlamda ümmetin genelini ilgilendiren konularda Müslümanca bir duruşun dergi üzerinden ortaya konulması hedeflenmektedir. “Seferber” günümüzde Müslümanca düşünmenin ve yaşamanın bütün Müslümanları ilgilendiren sahalarda nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin çabaların bir araya geldiği bir dergi olmayı amaçlamaktadır. Müslümanların tarihlerinden, geleneklerinden kopmadan geçmişin değerlerini alarak bugünün zaman ve zemininde yaşanılabilir bir İslam anlayışını sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin fikirlerini ortaya koyabilecekleri ve birbirleri ile paylaşabilecekleri bir platform olarak “Seferber dergisi” vesilesiyle gençler arasında iletişimin artması ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.